Mineblader.no: Nye digital inntekter for Aller Media siden 2012

center narrow-body invert-text full-width

I en utfordrende tid for mediebransjen har mineblader.no gitt Aller Media nye digitale inntekter siden 2012.

Med Drupal allerede valgt som CMS av Aller Media kom behovet for en partner med ekspertise og erfaring innen Commerce. Valget falt på Frontkom!

Nettbutikken mineblader.no er utviklet på Drupal Commerce med integrasjoner mot CRM og betalingsløsninger. Drupal Commerce gir nødvendig fleksibilitet når du har behov en standard nettbutikk ikke løser. Frontkom har vært en stabil partner for Aller Media siden 2012.

Prosjekter følges tett opp og leveres på deadline

“I forbindelse med drift og av Aller Medias mineblader.no og allerbok.no har Frontkom vært en god sparringpartner og en løsningsorientert leverandør. Prosjekter følges tett opp og leveres innen deadline.” - Ansvarlig i Aller Media, Linette Halck

Gjennom tett dialog med Aller Medias designer har Frontkom implementert tilrettelagt for en responsive nettbutikk som fungerer godt på alle skjermstørrelser for å sikre høy konvertering gjennom flere kanaler.

Gjennom et nøye planlagt oppsett av Google Analytics med bruk av både oversiktspaneler og målkonverteringer, sikres kvalitet ved gjennomføring av kampanjer.

Drift og videreutvikling

Siden lansering har Frontkom og Aller Media arbeidet ukentlig med videreutvikling og tilpasninger. Etter lansering begynner en ny fase med spennende og utviklende arbeid. Gjennom jevnlige standups og grundig tilrettelagte rutiner og prosjektplaner, sikres kommunikasjonen og samarbeidet fra måned til måned.

Vår kompetanse - din fordel!

Frontkom leverer allerede drift og support til en mengde kunder. Vår kompetanse gjennom mange års erfaring er din trygghet.

Growth and marketing.jpg