Vi har lansert nye websider på engelsk. Welcome to our new website frontkom.com!

Brukertesting

Det er dyrt å lage noe som ikke blir brukt

full-width bg-orange center-header inverted-text

Fungerer løsningen din?

Brukertesting avdekker hva du bør tenke på under utvikling av en løsning eller hva du bør endre på en eksisterende løsning slik at du sikrer brukertilfredshet.

Å gjennomføre en brukertest gjøres ved hjelp av ulike metoder og budsjett. Vi hjelper deg både å planlegge testing og å gjennomføre.


Ingen synes at brukertesting er en dårlig idé, men mange mener at det å bruke ressurser på å få tilbakemelding fra brukere ikke er verdt pengene.  Vi i Frontkom sier at det å vite hva brukerne mener - er en essensiell faktor for å oppnå suksess. 

Testing og tiltak

Resultatet av en brukertest gir deg grunnlag for å forbedre løsningen din. Når brukertesten er gjennomført er det viktig å være innstilt på at endringer må gjøres.

En brukertest kan gjennomføres både manuelt eller ved hjelp av digitale verktøy. Hvilken fremgangsmåte som er best for deg avhenger av hva du skal teste. Vi hjelper deg å velge riktig metode slik at du enten kan gjennomføre testing selv, vi kan gjøre det sammen med deg eller så gjør vi det for deg.

Slik gjør vi det

Planlegging

 • Hva er det viktig at du tester? 
 • Hvor ofte bør du teste?
 • Hvem bør du invitere?
 • Hvilken metode skal du bruke?
 • Hvilket verktøy skal du bruke?
 • Vi hjelper deg å gjennomføre testen

Gjennomføring

 • Sette opp et testmiljø
 • Invitere testpersoner
 • Gjennomfører testingen eller setter deg i stand til å gjøre det selv

 Analyse og tiltak

 • Analyserer resultatet sammen med deg
 • Planlegger, prioriterer og gjennomfører endringer og forbedringer basert på resultatet av brukertesten
 • Tester endringene
 • Måle hvilken effekt endringene har